Ehliyet Başvuru

Sürücü adaylarında Sürücü Kursuna Başvuruda aranacak şartlar:

Sürücü belgesi alma zorunluluğu; Motorlu araçların sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayolunda sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Araçlar, bu konuda sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile çok taraflı anlaşmalara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir. Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir.

Sürücü Kursu Ehliyet Başvurusu      Başvur

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden; 
1) T.C. kimlik numarası, 
2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği, 
3) (Değişik:RG-5/12/2015-29553) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf, 
4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu, 
5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adlî mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.),
6) (Değişik:RG-5/12/2015-29553) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında sertifika alacaklar için mevcut sürücü belgesinin fotokopisi, deneyim şartı aranmayan sertifika sınıflarında sürücü sertifikasının fotokopisi. 
7) (Ek:RG-4/3/2014-28931) (Mülga:RG-18/6/2014-29034) 
çorlu ehliyet
sürücü kursu

İlk Trakya Sürücü Kursu

b) Yabancı uyruklu kursiyerlerden; 
1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi, 
2) Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi, 
3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 
4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,
5) (Değişik:RG-5/12/2015-29553) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf, 
6) (Ek:RG-4/3/2014-28931) (Mülga:RG-18/6/2014-29034) istenir. 

c) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereği sürücü belgeleri iki ay süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge istenir. 

ç) (Ek:RG-5/12/2015-29553)3 Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belge istenir. Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri dolmadan müracaat kabul edilmez.

Sürücü Belgesi Sınaıflarına Göre Sürme Yetkisi Verilen Motorlu Araçlar ve Özellikleri 

 • M sınıfı sürücü belgesi iki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikletleri (moped) kullanacaklara verilir. 
 • A1 sınıfı sürücü belgesi silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir. 
 • A2 sınıfı sürücü belgesi gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.
 • A sınıfı sürücü belgesi sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir. 
 • B1 sınıfı sürücü belgesi net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı geçmeyen dört tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir. Elektrik ile çalışan araçların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz. 
 • B sınıfı sürücü belgesi otomobil ve kamyonet kullanacaklara verilir. Belge sahibi, ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları da kullanabilir. 
 • BE sınıfı sürücü belgesi B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen römork veya yarı römork içeren birleşik araçları kullanacaklara verilir. 
 • C1 sınıfı sürücü belgesi azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramın üzerinde olan ve 7.500 kilogramı geçmeyen kamyon ve çekicileri kullanacaklara verilir. 
 • C1E sınıfı sürücü belgesi C1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçlar ile B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçları kullanacaklara verilir. 
 • C sınıfı sürücü belgesi kamyon ve çekici kullanacaklara verilir. CE sınıfı sürücü belgesi C sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.  
 • D1 sınıfı sürücü belgesi minibüs kullanacaklara verilir. 
 • D1E sınıfı sürücü belgesi D1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir. 
 • D sınıfı sürücü belgesi minibüs ve otobüs kullanacaklara verilir. 
 • DE sınıfı sürücü belgesi D sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir. 
 • F sınıfı sürücü belgesi lastik tekerlekli traktör kullanacaklara verilir. 
 • G sınıfı sürücü belgesi iş makinesi türündeki motorlu araçları kullanacaklara verilir.

Sürücü Belgeleri ve Kullanmaya Yetkili Olduğu Ehliyet Sınıfları 

 • M sınıfı sürücü belgesi ile M, 
 • B1 sınıfı sürücü belgesi ile M, 
 • F sınıfı sürücü belgesi ile M, 
 • G sınıfı sürücü belgesi ile M, 
 • A1 sınıfı sürücü belgesi ile M, 
 • A2 sınıfı sürücü belgesi ile M ve A1, 
 • A sınıfı sürücü belgesi ile M, A1 ve A2, 
 • B sınıfı sürücü belgesi ile M, B1 ve F, 
 • BE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F, 
 • C sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, C1 ve F, 
 • CE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C, C1, C1E, F; CE sınıfı ile birlikte D sınıfı sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca DE, D1 ve D1E, 
 • C1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F, 
 • C1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C1 ve F, 
 • D sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, D1 ve F, 
 • DE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D, D1, D1E, F; DE sınıfı ile birlikte C sınıfı sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca CE, C1 ve C1E, 
 • D1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F, 
 • D1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D1 ve F sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir.
Copyright (c)2017 İlk Trakya MT Sürücü Kursu, Her Hakkı Saklıdır.  Çorlu Web Tasarım : ElitNET 
free website
built with
kopage